เครือข่ายขยาดตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า

 

ติดต่อผู้ผลิต ที่มีศักยภาพ พร้อมส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ ได้มีโอกาสขยายตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายในเครือข่ายร่วมกัน

 

 

 

 

จากแนวคิดการนำขวดพลาสติกที่ถูกทั้งเป็นขยะ มาใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ โดยคำนึงถึงการักษาสิ่งแวดล้อม และนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซิ่นและกระเป๋ารักษ์โลกที่พัฒนามาจากขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะ ผ่านกระบวนการทำให้เป็นปุยพลาสติกมาเข้าสู่กระบวนการทอมือด้วยที่ทอผ้า จนได้ผืนผ้าที่นำมาตัดเย็บเป็นซิ่นและกระเป๋ารักษ์โลก

เส้นใยจากการรีไซเคิลขวดพลาสติก จากแนวคิด Circular Economy คือ หมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนครบวงจร ผ่านกระบวนการ Up cycling ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ โดยนำขวดพลาสติกมาแยกประเภท นำป้ายบรรจุภัณฑ์ออก ตัดและบดให้เป็นชิ้นเล็ก แล้วเข้าสู่กระบวนการหลอมและปั่นเป็นเส้นใยด้วยมือ เพื่อผลิตเป็นเส้นใยที่มีสัมผัสคล้ายกับเส้นฝ้ายธรรมชาติ

จากแนวคิดการนำขวดพลาสติกที่ถูกทั้งเป็นขยะ มาใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ โดยคำนึงถึงการักษาสิ่งแวดล้อม และนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซิ่นและกระเป๋ารักษ์โลกที่พัฒนามาจากขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะ ผ่านกระบวนการทำให้เป็นปุยพลาสติกมาเข้าสู่กระบวนการทอมือด้วยที่ทอผ้า จนได้ผืนผ้าที่นำมาตัดเย็บเป็นซิ่นและกระเป๋ารักษ์โลก

เส้นใยจากการรีไซเคิลขวดพลาสติก จากแนวคิด Circular Economy คือ หมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนครบวงจร ผ่านกระบวนการ Up cycling ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ โดยนำขวดพลาสติกมาแยกประเภท นำป้ายบรรจุภัณฑ์ออก ตัดและบดให้เป็นชิ้นเล็ก แล้วเข้าสู่กระบวนการหลอมและปั่นเป็นเส้นใยด้วยมือ เพื่อผลิตเป็นเส้นใยที่มีสัมผัสคล้ายกับเส้นฝ้ายธรรมชาติ

 

 02  

 

03  

 

04  

 

05 

 

06  

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

001

 

002 

 

003 

004 

005 

 

006 

 

007 

 

008 

 

009 

 

010